Class Teachers

 

Class Teachers 

1 Nursery Pooja Pareek
2 Prep Amarjeet Khurana
3 I A Sunita Dua
4 I B Himanshi Sehgal
5 II A Nipuna Jain
6 II B Priyanka Chauhan
7 II C Reema Bhasin
8 3A   Sandhya Shringi
9 3B   Vinita Pandey
10 3C   Nivedita Sharma
11 4A   Beena Pillai
12 4B   Manju Sharma
13 4C   Jaikala Dave
14 5A   Priya Soral
15 5B   Inderpal Bawa
16 5C   Veenu Bhati
17 5D   Arpita Majumdar
18 6A   Ankur Kapoor
19 6B   Smita Pareek
20 6C   Renu Bhargava
21 6D   Shalu K
22 7A   KamalNayan Sharma 
23 7B   Navita Chandak
24 7C   Jasleen Samra
25 7D   Ghanshyam 
26 8A   Anuradha Maheshwari
27 8B   Varsha Rai
28 8C   Devesh Kanwar
29 8D   Yogendra Sharma
30 8E   Seema Parmar
31 9A   Shunila Prim
32 9B   Abhinandan Singh
33 9C   Puneet Sharma
34 9D   Suhasini Gupta
35 9E   Shweta Mathur
36 9F   Madhavi Mathur
37 9G   Nirmal Sen
38 9H   Neha Awasthi
39 9I   Neeti Kumar
40 9J   Rashmi Meel
41 10A   Akta Goel
42 10B   Gaurav Gehlot
43 10 C   Mona Sharma
44 10D   Varsha Yadav
45 10 E   Tripti Singh
46 10 F   Mukta Raj
47 10 G   Rashmi Tambi
48 10 H   Rashmi Sharma
49 10 I   Ritu Khandelwal
50 10 J   Paale
51 11 A Sc. Babita Sharma
52 11 B Sc. Dr. Sanjay Singh
53 11 C Sc. Meena Bhargava
54 11 D Sc. Ranjana M
55 11 A Com. Kshiti Sharma
56 11 B Com. Manju Sood
57 11 C Com. Parul P
58 11 D Com. Ankit Sachdeva
59 11 A Hum. Shweta Choudhary
60 11 B Hum. Gaurav Gupta
61 12 A Sc. Riju Shrivastava
62 12 B Sc. Sujata Singh
63 12 C Sc. Dr. Richa Sharma
64 12 D Sc. Ram Keswani
65 12 A Com. Roy Nazerath
66 12 B Com. Poornima Mahla
67 12 C Com. Anju Pandey
68 12 D Com. Vijay Kumar Sharma
69 12 A Hum. Ramona Mukherjee
70 12 B Hum. Kavita Bhati
Audio On